سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صاحبی بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – استادیار دانشکده مهندسی میکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسائل کلاسیک در پایداری هیدروینامیک جریان میان دو استوانه هم محور است که جریان تیلور- کوئت نامیده می شود. در این مقاله به شبیه سازی عددی جریان روی هندسه های متفاوت پرداخته شده است. نتایج عددی با نتایج تجربی و تحلیلی موجود تطبیق داده شده و مسئله ناپایدای با توجه به وضعیت خطوط جریان و پروفیل سرعت تحلیل شده است. اثر نسبت شعاع ها و طول استوانه بر ناپایداری بررسی شده اند. وضعیت توزیع تنش برشی برحسب شعاع میان استوانه ها بیان شده است.