سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربتی مدرس
محمدرضا نیکودل – دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربرد روشهای تحلیل عددی و استفاده از نرم افزار های تحلیلی در پروژه های عمرانی از دیرباز رواج داشته است. در این تحقیق سعی شده تا بر اساس داده های زمین شناسی جمع آوری شده از ساختگاه سد کوران بوزان و با استفاده از نرم افزار تحلیل عددی UDEC 3.1 نشت از پی سد مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا مدل ساختاری سد و پی آن در نرم افزار ساخته شد و سپس با اعنال فشارهای آب مختلف در پشت سد میزان نفوذپذیری و نشت مورد مطالعه قرار گرفت. بلوک اصلی ایجاد شده دارای طول ۸۰۰ متر (۴۰۰و۴۰۰-) و ارتفاعی ۳۶۰ متر (۱۶۰و۲۰۰-) می باشد این بلوک اصلی بر اساس شکل فرضی سد (۱۵۰ متر ارتفاع و عرض پی معادل ۳۰۰متر) و دسته درزه های موجود در منطقه به بلوکهای کوچکتری تقسیم شد. میزان نشت از زیر پی تا عمق حدود ۵۰ تا ۶۰ متر بیش از مقدار ۵ لوژان است و در زیر این عمق نفوذپذیری به حدود ۷-۱۰ کاهش می یابد که وضعیت مناسبی از جهت نشت آب داراست. همچنین در تکیه گاهها وضعیت نشت آب با توجه به فشار کمتر آب در اعماق ۴۰ تا ۵۰ متری به وضعیت مناسبی می رسد.