سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی ابوالقاسمی – کارشناس ارشد عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کاربرد شبیه سازی رایانه ای بکمک روش عددی اجزاء محدود حل معادلات تراکم ناپذیر آشفته را برای بدستآوردن پارامترهای میدان جریان اطراف دریچه کشویی عمقی، امکان پذیر می گردد. تحلیل جریان بوسیله به کارگیری معادلات ناویر استوکس میسر می باشد و اثرات آشفتگی بوسیله کاربدر مدل دومعادله ای k-e قابل شبیه ساززی است. در انی کار جهت اطمینان از کاربری صحیح نرم افزار تحلیلگر جریان اجزاء محدود، ابتدامساله نمودن جریان عبوری از در یک بازشدگیناگهانی حل و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می گردد. سپس میدان جریان اطرافدریچه کشویی سد عباسپور مساله در بازشدگی مختلف ، با نتایج به دست آمده از روابط تجربی و مدل هیدرودینامیک مقایسه می گردد.