سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد همایون فر – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، (دانشکده مهندسی مکانیک)
حسن نصیری – کارشناس ارشد پلیمر، پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی و محاسبه انتقال حرارتی و فناشوندگی سپرهای حرارتی مورد استفاده در سازه های هوافضا پرداخته شده است. بدین جهت معادلات حاکم، شرایط مرزی و نرخ عقب نشینی سطح بررسی و جهت ایجاد شبکه، از ارزش حل معادلات دیفرانسیل بیضوی استفاده شده است. به منظور ایجاد تعامد و تجمع خطوط شبکه در مرز مورد نظر، توابع کنترلی بفرم مناسب بکار گرفته شده و در هرگام زمانی با پسروی و حرکت مرز، شبکه ایجادی، دقیقا بر روی مرز منطبق می گردد. بدین ترتیب، با استفاده از روابط انتقال، معادلات در یک شبگه یکنواخت و ثابت، بفرم مناسب بیان و حل عددی به روش ADI انجام شده است. ورودی برنامه شار حرارتی (شرایط مرزی روش سطح خارجی) بوده و نرخ عقب نشینی سطح با استفاده از اصول سینتیک شیمیایی محاسبه شده و نتایج حل عددی یک بعدی و دو بعدی بر روی یک دماغه انجام و با مراجع موجود مقایسه شده است.