سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا غیور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گروه مکانیک
کورش صدیقی –
موسی فرهادی –

چکیده:

در این تحقیق طراحی و ساخت یک پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو با شبکه تور سیمی و در دو نوع فعالو غیر فعالبا زمینه جریان های موازی و شبکه توری انجام شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار fluent به صورت سه بعدی، افت فشار، سرعت میانگین و انتقال حرارت شبکه استیلی با سطح کانال موثر۱ سانتی متر مکعب مدل شده است و با توجه به محدودیت جریان جرمی و دمای ایجاد شده حالت بهینه کاری آن بدست آمده است. این پیل در دماها و جریان های جرمی متفاوت تست و نمودار های عملکرد پیل تحت شرایط کاری متفاوت بررسی و بحث گردیده است. بیشترین دانسیته توان در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد در حالت فعال۱۷۰ و برای حالت غیر فعال۸۵ بدست آمد. در نهایت، برای پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو، مدل جریان شبکه تور سیمی در مقایسه با شبکه موازی با هر جهت گیری موقعیتی، پیل از راندمان عملکردی بهتریرا دارا می باشد.