سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن لوح موسوی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمد بخشی جویباری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
میثم اشتری لرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ

چکیده:

در این تحقیق، سازوکار بهبود شکل دهی در فرآیند کشش عمیق ورق آلومینیومی در یک قالب جعبه ای شکل با سنبه سربی به مکک روش اجزای محدود و بطور تجربی بررسی شده است. بر خلاف مدلهای رایج در شبیه سازی عددی کشش عمیق که در آن سنبه، صلب فرض می شود، در شبیه سازی این فرآیند، سنبه، شکل پذیر تعریف شده است. نتایج روش اجزای محدود و آزامایش ها نشان می دهند که قابلیت تغییر شکل سنبه در گوشه های قالب، موجب تغییر شکل بهتر ورق جلوگیری از پارگی آن می گردد. علاوه بر این، به دلیل حذف ورق گیر در مرحله کشش، چروکیدگی هایی جزئی متوالی کشش ایجاد می گردد که به بهبود توزیع ضخامت قطعه کمک می نماید. بعلاوه، توزیع ضخامت ورق بدست آمده از حل عددی برای این روش با نتایج عددی بدست آمده برای کشش عمیق با سنبه صلب و ورق گیر مقایسه شد و نشان داده شد که توزیع ضخامت بدست آمده برای کشش عمیق با سنبه سربی به مراتب بیشتر از وضعیت مشابه با سنبه صلب و ورق گیر است. همچنین، نتایج بدست آمده از روش اجزای محدود با نتایج تجربی بدست آمده از این تحقیق مقایسه شد و نشان داده شده است که همخوانی قابل قبولی بین این نتایج وجود دارد.