سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا غیور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گروه مکانیک
کوروش صدیقی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گروه مکانیک
موسی فرهادی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گروه مکانیک

چکیده:

در این تحقیق طراحی و ساخت یک پیل سوختی متانولی در ابعاد میکرو با شبکه تور سیمی و در دو نوع فعال (active) و غیر فعال (passive) با زمینه جریان های موازی و شبکه توری انجام شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار fluent مدل سه بعدی میدان جریانی موازی و شبکه ت