سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه حافظی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
افسانه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
غلامحسین فرهی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحلیل علمی و فنی جوشکاری با تکیه بر فرآیندهای مختلف آن، یکی از مسائل اصلی است که در راستای طراحی اتصالات با زمینه های کاربردی فراوان می تواند همواره مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، فرآیند جوشکاری قوسی با گاز محافظبه کمک نرم افزارANSYS و با استفاده از زبان پارامتریآن برای دو نوع اتصال، یک اتصال جوشی لب به لب از جنس فولاد St37و دیگری اتصال جوشی T شکل از جنس فولاد SAE1020به صورت یک پاسه شبی هسازی شده است. با استفاده از تحلیل مستقل حرارتی و مکانیکیپیش بینی توزیع دمایی و میدان تنش پسماند جوش انجام پذیرفته است. برای شبیه سازی منبع گرمای جوش وحرکت مرز ماده در هنگام جوشکاری توسط فلز جوش از خاصیت مرگ و تولد المان ٣ استفاده شده و با توجه به گرادیان دمایی بالا در ناحیه جوش، خواص ترموفیزیکی و مکانیکی ماده به صورت واقعی و متغیر با دما لحاظ گردیده است