سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
ام البنین ذوالفقاری – عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز بابل

چکیده:
در این مقاله، ابتدا به صورت مختصر به محاسن و معایب منطق کلاسیک اشاره می کنیم و ضمن معرفی اجمالی تاریخچه منطق فازی و کاربرد آن، مفاهیم فازی در علوم انسانی و مجموعه های فازی، نشان میدهیم که این منطق می تواند از مفاهیم فکری و زبانی شعر حافظ را به صورت مطلوبی توصیف نماید. چرا که در بسیاری از موضوعات، توصیفات حافظ ناظر بر مراتب و درجات پذیرش آن موضوع است و ارزش آن ازدرجاتی بین صفر تا یک برخوردار است و با توجه به وجود چنین ظرفیتی در منطق فازی، نتیجه می گیریم که این منطق جزیی از منطق فکری و فلسفی حافظ است و با طراحی یک سیستم فازی می توان الگوی مناسبی را برای تجزیه و تحلیل شعر او ارائه داد