سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب قدیرزاده – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
احمد خاکزاد – دکتری زمین شناسی
علیرضا امری کاظمی – کارشناسی ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

در گستره ورقه زمین شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ آذرشهر رخنمونی از نهشته های کربناته کرتاسه ؛ ژوراسیک و سایر واحدهای قدیمی در جنوب – جنوب غرب مجموعه آتشفشانی سهند با راستای شمال غرب – جنوب شرق مشاهده می شوند که در انتهاب شمال غرب آنها حجم زیادی نهشته های تراورتن تشکیل شده است فرایند تراورتن سازی ؛ توسط چشمه های تراورتن ساز فعال؛در حال حاضر نیز تداوم دارد در داخل نهشته های کربناته قدیمی منطقه کرتاسه ؛ ژوراسیک و …. حفرات انحلالی کوچک و بزرگ فراوان بهمراه تعدادی فضاهای انحلالی نسبتا بزرگ غار مشاهده می گردند.