سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
سیدحسین موسوی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله پس از معرفی سیستم تزریق جوششی و تحلیلی از عملکرد آن، تاثیر برخی پارامترها بر روی آن با استفاده از تست سرد انژکتور ۳ PDA بررسی شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار میگیرد و سپس با استفاده از نمودارهاونتایج بدست آمده از تست سردPDAعملکرد انژکتور بررسی شده و در آخر با انژکتور معمولی مقایسه میشود .