سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی سجادی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
مرتضی تیموری – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
کریم شعربافی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

مبدلهای الکترونیک قدرت که امروزه کاربردهای زیادی در صنعت برق پیدا کرده اند بدلیل عملکرد غیرخطی باعث تولید هارمونیکهای جریان در طرف AC و هارمونیکهای ولتاژ در طرف DC پیوندها می گردند . تحت شرایط عملکرد متقارن و متعادل مبدل و منابع سه فاز عناصر غیرخطی به کار رفته در مبدلهای الکترونیک قدرت، هارمونیکهای ولتاژ مضرب ۶ K را در طرف DC و هارمونیکهای جریان مضرب ۶ K±۱ را در طرف AC ایجاد می کنند . اما علی رغم دقت در طراحی متقارن مبدلها، باز اندکی نامتقارنی در ادوات هریک از فازها وجود خواهد داشت و همچنین درهر لحظه امکان نامتعادل شدن AC و DC نیز وجود دارد . بنابراین در این موارد هارمونیکهای ولتاژ و جریان تولید شده در سمت AC ولتاژهای طرفدیگر از مضارب ۶ K و ۶ K±۱ پیروی نمی کنند و در این وضعیت هارمونیکهای جدیدی تولید خواهد شد . لذا در این مقاله سعی می شود با کمک توابع سوئیچینگ برای سه حالت که عبارتند از نامتعادل بودن یکی از فازها از نظر زاویه، نامتعادل بودن یکی از فازها از نظر اندازه و نامتعادل بودن یکی از فازها هم از نظر اندازه و هم زاویه این هارمونیکها استخراج شوند .