سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میر محمد صادقی – دانشجوی دکترا و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

موفقیت در مطالعات مهندسی ارزش تا حد زیادی به تحلیل درست و تعریف دقیق عملکردها و روابط درونی عملکرد اجزای پروژه بستگی دارد . در فرآیند اجرایی مهندسی ارزش تحلیل عملکرد به مفهوم تشخیص عملکرد ، طبق ه بندی عملکردها ، بهای هر عملکرد ، هزینه مربوط به هر عملکرد و در نهایت شاخص ارزش مرتبط با هر عملکرد می باشد. مهندسی ارزش در فرآیند سنتی خود بدنبال حذف هزینه های غیرضرور ی بوده است ، لذا تحلیل عملکرد در این فرآیند نیز طبعاً بدنبال شناسایی اجزای مهم تر برای بهبود شاخص ارزش بوده است. مطالعات مهندسی ارزش ، در شرایط نوین بر بهبود عملکرد یک محصول یا خدمات از نظر کیفیت ، زمان و گسترش دامنه عملکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود . لذا ضروری است تحلیل عملکرد نیز بدنبال ایجاد زمینه لازم به منظور دستیابی به این مهم طراحی گردد . در این مقاله تحلیل عملکرد با این دیدگاه طراحی و ارائه شده است.