سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی فخاری – دانشجوی کارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی
محمدعلی فخاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه اراک؛ گروه مهندسی شیمی

چکیده:

مدل سیکل مبدل حرارتی حذبی با چهار سطح دما همراه با قانون کلی انتقال حرارت به وجود آمده است که تاثیر مقاومت حرارتی ، نشت حرارتی و برگشت ناپذیری درونی را مورد بررسی قرار می دهد. رابطه ی بهینه ی اساسی و حدود عملکرد و درجه حرارت بهینه ی سیال عامل به همراه توزیع سطحی بهینه انتقال حرارت به همراه قانون های خطی انتقال حرارت به وجود آمده است. مقایسه ی عملکرد برای توزیع کلی انتقال حرارت در ناحیه ی سطحی که بهینه سازی شده و یا نشده است؛ با ذکر مثال هایی بیان شده است.