سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی زارع مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه یزد
اصغر دشتی رحمت آبادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه یزد
محمدرضا فاضل – مربی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه یزد

چکیده:

یافتن روند حل مناسب برای معادله رینولدز در شرایطی که امکان حل تحلیلی این معادله وجود ندارد از دیرباز موضوع بسیاری از پژوهش ها در حوزه روانکاری فیلم سیال را به خود اختصاص داده است. روش درونیابی مشتق تعمیم یافته یک روش حل عددی است که در آن از مقادیر تابع آزمایشی مورد استفاده بر روی تمامی نقاط دامنه مساله، برای حدس مقادیر مشتق مراتب مختلف تابع مجهول اصلی استفاده می گردد. در کار حاضر از این روش برای تحلیل معادله رینولدز حاکم بر مسائل روانکاری هیدرودینامیکی یاتاقان های کفگرد با طول محدود در حالت پایدار استفاده شده است. مقایسه بین نتایج حاصل بیانگر توانایی روش GDQ در همگرایی دقیق و سریع به نتایج موجود از سایر روش های حل نظیر حل دقیق و حل با روش عددی تفاضلات محدود می باشد. بر این اساس می توان روش GDQ را جایگزینی مناسب برای سایر روش های حل عددی در حوزه مسائل روانکاری یاتاقان های کف گرد برشمرد.