سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مرادی – عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه ملایر
مجید قریشی – دانشیار ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

در تحقیق حاضر پارامترهای جوشکاری لب به لب لیزر سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene 80 توسط موج پیوسته لیزر ۲/۲CO2 کیلووات بدون استفاده از ماده پرکننده، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات بر اساس روش رویه پاسخ (RSM) به عنوان شیوه طراحی آزمایشات آماری، به منظور بررسی تاثیر پارامترها بر چگونگی تغییر پاسخها ، بدست آوردن معادلات رگرسیون و پیشبینی نتایج انجام گرفته اند. توان لیزر( ۱ تا ۲/۲ کیلووات)، سرعت جوشکاری ( ۱۲۰ تا ۳۶ cm/min) موقعیت کانونی پرتو لیزر (۰/۵- تا ۰/۵+ میلیمتر) و فشار گاز خنثی (۰/۲ تا ۱ بار) به عنوان متغیرهای ورودی فرایند، در نظر گرفته شده است پهنای منطقه HAZ جوش W بریدگی کناره جوش، به همراه میکرو سختی درز اتصال ونتایج صورت گرفت. نتایج نشان میدهند که شکل هندسی جوش متاثر از حرارت ورودی لیزر و پارامترهای ورودی می-باشد. سرعت جوشکاری مهمترین پارامتر با اثری معکوس بر خروجیهای فرآیند شناخته شد. فشار گاز خنثی پارامترموثر بعدی فرآیند محسوب میگردد. توان لیزر اثری مستقیم بر تمامی پاسخهای بررسی شده دارد