سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
هژبر جوادی – رئیس اداره گاز ناحیه تنکابن سازمان شرکت ملی گاز ایران

چکیده:
مدیریت وکنترل بحران برف ازسوی سازمانها نوعی وضعیت ویژه تلقی شده که نیاز به برنامه های مدیریت بحران دارد دراین راستا یکی ازمهمترین اقدامات ادارات گاز درزمان وقوع بحران آن است که باحفظ و نگهداری ایستگاه های گاز وتامین انرژی مصرفی خانوار و امدادرسانی به موقع ازبروز حوادث جانی ومالی جلوگیری به عمل آورند به همین دلیل مدیران نهایت تلاش خود را به عمل می اورند تا با برنامه رییز قبلی و اجرای دقیق آنها درهنگام وقوع بحران بتوانند نهایت بهره گیری ازنیروی انسانی و تجهیزات را به عمل آورده و ازتوقف فعالیت های امدادرسانی و قطع جریان گاز تاحدمقدور جلوگیری نمایند تحلیلهای حاصل ازمدل sWOT نشان میدهد که علیرغم وجود نقاط تهدید و ضعفهای پیشروی سازمان داره گاز ناحیه تنکابن بااتکا برعواملی ازقبیل بسیج و امادگی نیروهای امدادی و HSE پیش ازشروع بحران اسکان نیروی امدادی و HSE ددرایستگاه ها اماده سازی تجهیزات و وسایل امدادرسانی پیش ازشروع بحران به ترتیب با امتیازهای وزنی ۰٫۴۰و۰٫۲۸و۰٫۲۴ که ازمهمترین نقاط قوت ها بوده و استفاده ازنیروهای هلال احمر جهت امدادرسانی اعلان به موقع سازمان هواشناسی درخصوص بارش برف و استفاده ازکتابچه مدیریت بحران و HSE سایرادارات به عنوان مهمترین فرصتها توانست برنقاط ضعف و تهدید پیشروی سازمان چیره شود وبه نحومطلوب و شایسته وظایف ذاتی خود را درمدیریت بحران انجام دهد