سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید برقیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سکینه تنهایی نمرور – کارشناس ارشد سازه مهندسین مشاور فراز آب

چکیده:

یک برج مهار شده شامل یک دکل است که با کابلهای مهاری پیش تنیده به طور جانبی نگه داشته می شود. دکل از اعضای جوش شده به هم تشکیل شده که اغلب از صلیب خمشی اندک آنها صرفنظر نموده و اتصالات آنها مفصل خالص فرض می گردد. منظور از این مطالعه، مقایسه دو مدل مختلف اجزای محدود است که در تحلیل دکلهای مهار شده استفاده می شوند. روش اخیر دارای تعداد درجات آزادی زیادی می باشد. تحقیق با تحلیل هشت برج که در معرض ترکیب بارهای مرده، برف و باد است و با استفاده از برنامه کامپیوتری FINELE انجام می گیرد. مقایسه پاسخ های سازه ای شامل تغیر مکان های دکل در تحلیل دینامیکی ( واستاتیکی ) برج ها تطابق خیلی نزدیکی را بین مدلهای خرپایی و قابی نتیجه می دهد.