سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید بهرام بهشتی اول – استادیار دانشکده معماری ، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
علی اکبر گل افشانی – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شریف
امیر میرمیران – استاد دانشکده عمران، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، آمریکا

چکیده:

یک مطالعه تحلیلی بر عملکرد ستونهای فلزی پرشده با بتن (CFT ) تحت بارهای محوری-خمشی انجام یافته است. از تحلیل سه بعدی اجزاء محدود با مدل الاستو-پلاستیک برای بتن همراه با قابلیت ترک خوردگی و پکیدگی و مدل الاستو پلاستیک با سخت‎شوندگی کینماتیکی برای فلز بهره گرفته شده است. دقت مدل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. مطالعه پارامتری نشان می‎دهد که ستونهایCFT دارای مقاومت و شکل‎پذیری بیشتری از ستونهای فلزی توخالی بخصوص در ستونهای لاغر، مقطع مربع و نسبت شکل بالامی‎باشند . کمانشهای موضعی پوسته فلزی حداکثر مقاومت ستونهای با نسبت شکل بالا و یا نسبت لاغری پایین را کنترل می‎نمایند