سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شعبان زاده – عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فرزاد حیدری – گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

در این مقاله عملکرد سیستم سازه ای قابهای فولادی مهار بندی شدة دو بعدی با مهارهای ضربدری تحت تاثیر نیروهای اعمال شده در دو حالت معمولی (متداول) و کاهش یافته از نظر تعداد توسط تئوری گرافهای دو بخشی مورد مقایسه قرار گرفته و عملکرد آنها در دو حالت تحلیل خطی و تحلیل غیر خطی( به روش اعمال نیروهای جانبی فزایند تدریـــجی push-over ) بررسی شده است.کاهش تعداد مهاربندها بر اساس بررسی صلبیت گرافها مدل سازی شده و بر مبنای آن، تعداد بادبندها به حداقل تقلیل داده می شود. سپس با توجه به آرایش جدید مهار بندها تحلیل های لازم انجام گرفته و نسبت به حالتهای متداول مقایسه لازم به عمل آمده است.