سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد مرادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعیدرضا صباغ یزدی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

رشد الگوهای ترک و شدت آنها سبب رشد فرایندهای آسیب در طی عمر سازه می شود. بنابراین جهت طراحی بهینه تر و کنترل وضعیت موجود سازه برجهای خنک کننده نیاز به انجام تحلیل غیرخطی و تعیین بارنهایی سازه است. در این مقاله، برج خنک کننده (برج شازند) تحت بار وزن و بار افزایشی باد قرار گرفته و روند تحلیل تا حد گسیختگی سازه ادامه می یابد. غیرخطی شدن های مصالح و هندسه در نظر گرفته شده است برای تعریف رفتار بتن از مدل خمیری – آسیب دیده استفاده شده است. در بررسی نتایج، علت گسیختگی سازه ناشی از آسیبهای کششی است و ضریب بار نهایی سازه برابر l=3/27است.