سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مشفقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، گرایش سازه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد همایون صدر – استادیار دانشگاه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

تحلیل رفتار غیر خطی سیستم های سازه ای حالت کاملتری نسبت به تحلیل خطی می باشد که در محاسبات دقیق سازه ها به مرور کاربرد بیشتری برای خود پیدا کرده است از جمله بررسی رفتار پس از کمانش سازه ها. رفتار غیر خطی سازه ها را به دو نوع می توان تقسیم کرد؛ یکی هندسی (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) و دیگری ناشی از خصوصیات غیر خطی مواد (فرمول در متن اصلی موجود می باشد). در این مقاله به تحلیل غیر خطی هندسی صفحات نازک پرداخته شده و به این منظور از المان خمشی صفحات بر اساس فرضیات لاوکیر شهف (تئوری کلاسیک) استفاده شده است. در به کارگیری روش اجزا محدود، المان پایه مورد استفاده المان DKT میباشد که ترم های غیر خطی به آن اضافه شده و برای صفحات مرکب متقارن بازنویسی شده است. در حل غیر خطی روش نیوتن – رافسون (Newton_Raphson Method) به کار گرفته شده است و نتایج بدست آمده با نرم افزارهای رایج مهندسی مانند Ansys و مراجع معتبر دیگر مقایسه و ارائه شده است.