سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد اوریا – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عبور آب از میان ذرات خاک با تغییرات تنش موثر و ایجاد تغییر شکل در توده خاک همراه است لذا بررسی جداگانه مساله نشت و تغیر شکلهای توده خاک در مواردی همچون جریان های متغییر دور از واقعیت می باشد. همچنین برای تعیین تغییرات ضریب نفوذپذیری، تعیین تغییر شکلهای المانهای خاک ضروری است. جهت بررسی دقیق پدیده نشت لازم است که معادلات جریان همراه با معادلات تعادل المانها بصورت همزمان در نظر گرفته شوند. در این مقاله از روش احجام محدود برای بررسی این مساله استفاده شده است. فرمول بندی احجام محدود بر اساس معادلات تعادل و جریان دو بعدی بصورت کوپل و تابع زمان صورت گرفته است. ضریب نفوذپذیری خاک بصورت متغییر و تابعی از تغییر تخلخل خاک در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در این روش معادلات جریان و معادلات تعادل بصورت همزمان حل می شوند، لذا از این مدل میتوان جهت بررسی نشت تابع زمان، تاثیر تغییرات هد آب در بالادست سدها، مسائل تحکیم، تحلیل تنش در خاک و تحلیل پایداری سدها و شیب ها استفاده نمود.