سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حبیب اکبرزاده بنگر – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه از سیستم های خرپایی در بسیاری از سازه ها مانند سازه های فضاکار، پلها، سازه های انتقال نیرو، مهاربندی اسکلتهای ساختمانی و … استفاده میشود. معمولا گره های این سازه ها در اثر بارهای فوق العاده تغییر شکل های قابل ملاحظه ای می دهند و اعضای این سازه ها به سبب لاغری زیاد رفتار غیر خطی ازخود نشان می دهد. تحلیل خطی سازه هامعمولا با خل دسته معادللات ناشی از تعادل نیروها و سازگاری تغییر شکلها امکان پذیر می باشد. تعداد این معادلات نسبت مستقیم با درجه آزادی سازهمورد بحث خواهد داشت. اما چهت بررسی عملکرد غیر خطی با توجه به زیاد بودن درجه ازادی خرپای فضایی، تعداد دفعات حل این معادلات در تحلیل غیر خطی چنان افزایش می یابد که حل آنها از طریق انجام عملیات دستی تقریبا غیر ممکن می باشد. انالیز غیر خطی سازه ها بوسیله کامپیوتری دارای دو مشکل اسسای می باشد، اولاً زمان بسیار زیادی صرف حل دسته معادلات فوق می شود و ثانیاً تعداد سیکلهای زیادی در جهت تعادل گره ها لازم می باشد در اینمقاله روشی جهت تحلیل غیر خطی ارائه شده که مراحل حل آن با سرعت بیشتری انجام می پذیرد. در این روش تغییر مکانهای بزرگ گره ها درمحاسبات منظور شده است و برای منظور سازی دورانهای بزرگ اعضاء دستگاه مختصات اویلرین بکار گرفته شده است و جهت اعمال بارگذاری از روند افزایشی بار استفاده شده است. در محاسبه تغییر شکلهای هر سیکل بارگذاری بجای استفاده از سختی مماسی سازه فرض شده است تغییر شکلهای مربوط به هر درجه آزادی ازیک معادله درجه دوم پیروی می کنند. سپس با توزیع نیروی نامتعادل گره ها و با استفاده ا زماتریس سختی مماسی تعادل گره ها برقرار می شود در نهایت با توجه به فرمول بندی ارائه شده مطالعات عددی بر روی چند خرپای شناخته شده انجام گردیده و نتایج با سایر مراجع مورد مقایسه قرا رگرفته و نشان داده شده که روش فوق از سرعت، دقت و کارائی بالایی برخوردار است.