سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فرساد – کارشناس ارشد سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
رضا عطارنژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیرمحمد امیرابراهیمی – دکترای سازه، شرکت ساختمانی تابلیه

چکیده:

تحلیل ستونهای بتن آرمه به روشهای عددی ازدیر باز تا کنون یکی از موضوعاتی بوده که نظر پژوهشگران را به خود جلب می نموده است .مسائل مهمی همچون بررسی شکل پذیری ، مقاومت نهایی ، منحنی رفتاری بتن محصور شد ه همواره در ادبیات فنی مطرح بوده است .شکل پذیری ستون بتن آرمه باعث افزایش مقاومت آن تحت اثر بارهای ناگهانی وتصادفی مانند زلزله می شود بطوریکه در طراحی سعی می شود بیشترین تغییر مکان برنامه کامپیوتری به زبان فرترن با استفاده از برنامه های پایه دو بعدی نوشته شده که تغییر ات و اصلاحات لازم به غیر الاستیک (غیر ارتجا عی) در ستون بوجود آید .در این مقاله به تحلیل ترک در ستونهای بتن آرمه به روش عددی اجزا محدود غیر خطی پرداخت شده است وسعی شده تا نقش این محصور شدگی به گونه ای مورد بررسی قرار گیرد . بدین منظور منظ ور سه بعدی شدن در آنها ایجاد شدهاست.المان بتن مسلح نرم افزار اجزا محدود تجاری ANSYS نیز به منظور مقایسه با روش بکار رفته و نتایج زمایشگاهی معتبر موجود در اربیات فنی بکار گرفته شده است . نتایج نشاندهنده دقت بالای روش ارائه شده در مقایسه با این نرم افزار تجازی و سایر روشهای موجود در ادبیات فنی است.