سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم
جواد فلسفی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صن

چکیده:

رفتار پایداری پوسته‌های غیرایزوتروپیک مخروطی مورد بررسی قرار گرفته. بسط اغتشاش کویتر به هشت معادله دیفرانسیل جزیی مرتبه‌ اول غیر‌خطی اعمال شده و در نتیجه سه مجموعه معادلات پیش‌کمانش، کمانش و پس‌کمانش استخراج شد. شرایط مرزی کلاسیک، و پیش‌کمانش متقارن‌محوری فرض شده. معادلات پیش‌کمانش از روش نیوتن و گسسته‌سازی از روابط تفاضل‌مرکزی، و معادلات کمانش با جایگزینی سری فوریه برای مولفه‌ها، و جایگزینی مولفه های پیش‌کمانش با بسط تیلور در قالب یک مسأله مقدار‌ویژه حل می‌شود. مسأله پس‌کمانش مقدماتی را فرمول بندی، گسسته‌سازی وحل می‌کنیم. حل بخش پس‌کمانش نیز انجام شد. نتایج کد، برای پوسته مخروطی تحت بار محوری ارائه و مقایسه شد.