سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر صبا – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توده های گرانیتی شمال ورزنه در زون سنندج-سیرجان واقع است. ناحیه در برگیرنده این توده های گرانیتی تحت تٱثیر رویدارهای زمینساختی مهمی قرار داشته است. نفوذ توده های گرانیتی با دگرشکلی مرحله ی دوم ناحیه همزمان بوده است. به دلیل وجود شرایط شکل پذیر طی این دگرشکلی، گرانیت ها به همراه سنگ های درونگیر میلونیتی شده اند. جایگیری ماگمای لویکوگرانیتی، توسط فضاهای کششی درون زون های برشی رانده کنترل شده است. این حادثه احتمالاً در طول برخورد قاره ای صفحه عربی بازون سنندج-سیرجان بوده است. در طی این حادثه دگرشکلی، فابریک های میلیونیتی مانند برگواره ها، خطواره ها، چین ها و عناصر حرکتی برشی در توده های گرانیتی ایجاد شده است. این رویداد با یک دگرگونی در حد رخساره شیست سبز همراه بوده است. مرحله بعدی دگرشکلی در این ناحیه، با ادامه جابه جایی فشارشی راست بر در زون سنندج-سیرجان تکوین یافته که روند ساختارهای دگرشکلی دوم را متٱثر ساخته و آنها را از روند شمال باختر-جنوب خاور به روند خاوری-باختری سوق داده است.