سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین لیاقت – استاد دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرحیم ساجدی نژاد – مدیر کارخانه UO شرکت لوله سازی اهواز
خالد واحدی – کارشناس شرکت لوله سازی اهواز

چکیده:

لوله‌های قطوری که با استفاده از فرآیند UO ساخته می‌شوند، قبل از عملیات انبساط داخلی، باید پروفیل قابل قبول و تا حد مورد نیاز دایرهای شکل داشته باشد. بنابراین لازم است شرایط هر مرحله از فرآیند شکل‌دهی لوله تحلیل و بررسی گردد، تا حالت بهینه برای ساخت پروفیل مورد نظر تحت شرط کمینة نیرو در مرحلة O-ing بدست آید. تغییر شکل لوله به مقطع دایره با استفاده از بلنک U شکل با یک سنبه و ماتریس مقعر به حالت نیم‌دایره انجام می‌شود. در این مقاله سعی شده است الگوریتم تحلیل تغییر شکل پروفیل لوله از حالت U به حالت O استخراج گردد. بمنظور بدست آوردن رفتار برگشت الاستیک در فرآیند شکل‌دهی، تحلیل عددی بر اساس مدل الاستیک-کار سختی خطی انجام شده است. در این تحلیل بلنک U شکل به المانهای مساوی تقسیم و تغییر شکل هر المان با لحاظ نمودن تاریخچة بارگذاری بدست می‌آید. نتایجی که تاکنون از تغییر شکل پروفیل بلنک بدست آمده ارائه خواهد شد و با داده های موجود مقایسه می گردد و تطابق خوبی مشاهده شده است.