سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کمال قاسم العسگری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
ایمان نجفی – دانشجوی مهندسی مخازن نفتی دانشگاه صنعت نفت
علی مغزی – دانشجوی مهندسی بهره برداری از مخازن نفتی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

افزایش نیاز جامعه بشری به انرژی های فسیلی و کاهش این منابع انرژی و به طور خاص نفت، بشر را بر آن داشته است تا دست از شیوه های سنتی کشیده و روبه روش های نوین بهره برداری از منابع نفتی و گازی آورد. این نوگرایی نیاز مند برقراری ارتباط تنگاتنگ بین علوم مختلف مرتبط با مراحل کشف، حفاری، توسعه و بهرهبرداری از یک مخزن هیدروکربنی می باشد. بدین منظور نیاز به مدیریت مخازن بیش از پیش احساس می شود. مدیریت مخازن عبارتست از : استفاده از دانش و فن آوری موجود برای کنترل عملیات بهرهبرداری و دستگاه های مرتبط با مخزن به منظور به حداکثر رساندن میزان سود آوری و حداقل کردن هزینه های عملیاتی. به عبارت دیگر مدیریت مخزن یکپارچه سازی مراحل زیر را به عهده دارد: جمع آوری اطلاعات به منظور تبیین راه کارهای مناسب، تفسیر هر یک از انواع اطلاعات و مدلسازی آن، ایجاد ارتباط بین کلیه مدل های تفسیر اطلاعات در مخزن، نظارت بر کلیه عملیات پیش بینی شده، ارزیابی میزان تطابق مدل مخزن با عملکرد واقعی مخزن، اصلاح و تجدید نظر در راه کار و مدل ارائه شده. بدیهی است که تمام مراحل فوق به صورت مجموعه ای منسجم می اوان متضمن موفقیت فرایند مدیریت مخزن باشد. در این مقاله پس از آشنایی نسبی با این علم و روش های توسعه و گسترش آن به تفصیل در مورد هر یک از مراحل سخن گفته ایم و به بررسی نقش آن ها در مدیریت مخازن پرداخته ایم.