سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – استادیار
مجید امیرسیافی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و ساز

چکیده:

در این مقاله شکل دهی پوسته های فولادی به روش نوزینگ مورد بررسی قرار گرفته است . برای حل این مساله از روش معادلات تعادل ، قانون سیلان لوی میسز ، رابطه ی تراکم نا پذیری ماده و معادلات وابسته ی دیگر برای دستیابی به توزیع تنش و کرنش استفاده شده است. در این مقاله ابتدا روابط پایه ای که توسط محققین قبلی بدست آمده اند مرور شده و سپس روابط بهبود یافته آورده میشود. در قسمت بعد روشی برای دستیابی به مدل پیش فرم ارائه شده و در نهایت مقایسه ای بین دو روش با نتایج FEM انجام میشود. با توجه به کارهای قبلی انجام شده که از پارامترهای ضریب اصطکاک و کار سختی در آن ها صرف نظر شده است، در این مقاله برای پژوهش برای بهبود کار این پارامتر ها نیز در نظر گرفته شده اند. شایان توجه است که هدف نهایی از محاسبه ی توزیع تنش و کرنش در این فرایند بدست آوردن یک مدل پیش فرم بهینه به منظور حصول یک قطعه با توزعی ضخامت یکسان در طول قطعه ی نوزینگ شده ، میباشد.