سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حشمت اله حقیقت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرما
روح اله محمدی – کارشناس ارشد مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

چکیده:

این مقاله به تحلیل فرایند اکستروژن سرد پینیون استارت خودرو با قالب مخروطی می پردازد این تحلیل به روش تعادل نیروها براساس مقطع واقعی و لحاظ کار سختی ماده انجام شده است به دلیل تقارن پینیون، تحلیل یک نیم دندانه مدنظر قرار گرفته و ناحیه تحت تنش این نیم دندانه به تعدادی قاچ تقسیم شده است با فرض جریان متقارن محوری، دیاگرام آزاد تنشها روی یک قاچ رسم و با نوشتن معادلات تعادل نیرویی، شرط تسلیم و اعمال شرایط مرزی، توزیع تنش محوری و پس از آن نیروی اکستروژن به دست آمده است نیروی محاسبه شده با نتایج شبیه سازی فرایند به روش حجم محدود مقایسه و در پایان اثر زاویه قالب، ثابت اصطکاک برشی، شعاع بیلت شعاع مندرل بر نیروی اکستروژن، بررسی و زاویه بهینه قالب برای حداقل سازی نیروی شکل دهی به دست آمده است