سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – دکترای ژئوتکنیک
میرعباس بحری – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
نسرین بخشایش اقبالی – کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

فعالیتهای مختلف عمرانی و زیربنایی در کشور و درنتیجه استفاده مستمر از جنگلها، مراتع و پوششهای گیاهی، تاثیرات زیادی برافزایش وقوع پدیده زمین لغزش دارند. بعلاوه به دلیل وجود عوامل و شرایط طبیعی متنوع و مستعد زمین لغزش در کشور ما مطالعه پدیده رانش زمین، تعیین نواحی خطرناک و مستعد لغزشهای دامنه ای و پیشگیری از صدمات جانی و مالی ضروری به نظر می رسد. اتومات سلولی cellular automata (CA روشی موثر برای شبیه سازی سیستم های طبیعی و مصنوعی است که فرایندهیا مختلف را میتوان با آن ارزیابی نمود.