سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – استاد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده ی مهندسی مکانیک
سیدرسول آتشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله معادلات حاکم بر فرایند تولید کامپوزیت ها به روش VARTM در مرحله تزریق رزین و پرشدن پریفورم، بصورت کاملات تحلیلی حل شده است در برخی کارهای مشابه انجام شده بمنظور حل کامل معادلات حاکم، از شرط اضافی استفاده شده است. این موضوع سبب وارد شدن پاره ای خطا در پاسخ های مربوطه شده است از آنجا که در تحلیل حاضر، از هیچگونه شرط اضافی استفاده نشده است انتظار می رود که به پاسخهای دقیق تری رسیده باشیم جهت بررسی صحت تحلیل انجام شده و پاسخهای ارائه شده نشان داده شده است که با اعمال شرایط مربوط به فرایند RTM سنتی در روابط بدست امده عینا به نتایج و روابط مربوط به این حالت که توسط برخی مراجع ارائه شده است خواهیم رسید سپس در مورد خطای تحلیلهای مشابه انجام شده بحث شده است درپایان یکسری نتایج مفید، جهت تولید قطعات کامپوزیتی به روش VARTM ارائه شده است.