سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود فرزانه – استادیار
حسن افتخاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع (مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی)
مسعود درفشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
سیدرضا آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

چکیده:

در این تحقیق فرآیند پر شدن مخازن CNG خودروها با گاز طبیعی در ایستگاه های گازرسانی شبیه سازی شده است. یک مخزن CNG بعنوان یک سیستم ترمودینامیکی فرض شده و فرایند پر شدن بعنوان یک فرآیند جریان یکسان در نظر گرفته شده است. معادلات لقای جرم و انرژی (قانون اول ترمودیناکی) برای این فرایند نوشته و پس از ساده سازی های مربوطه در نهایت یک معادله دیفرانسیل بدست آمده است. معادله بدست آمده با استفاده از روش رانج – کوتا مرتبه ۴ حل گردیده و تمام خواص گاز موجود در سیستم در هر لحظه محاسبه می شود. از انتقال حرارت بین محیط و مخزن صرفنظر شده است. گاز طبیعی فشرده بعنوان یک گاز واقعی متان خالص در نظر گرفته شده و خواص ترمودینامیکی آن با استفاده از معادله حالت PENG-ROBINSON و جداول ترمودینامیکی محاسبه شده است. میزان دبی جرمی ورودی با استفاده از روابط دینامیک گازها برای یک جریان ایزونتروپیک و با استفاده از اختلاف فشار بین مخزن و فشار مخازن ذخیره گاز در ایستگاه های گازرسانی محاسبه می شود.