سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید شاه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر
محسن حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر
بهروز آرزو – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای نمونه سازی روش stereo lithography می باشد که در آن قسمت مشخصی از سطح رزین مایع توسط نور لیزر و یا منبع دیگر از انرژی به جامد تبدیل می شود در این حالت عمل تبدیل شدن رزین به جامد همراه با کاهش حجم آن یا همان شیرینکیج می باشد. شیرینکیج و تغییر شکل های پیچشی (تاب برداشتن) از اصلی ترین فاکتورهایی است که باعث عدم دقت در قطعه می شود، بخصوص در مورد قطعات توخالی. به طور معمول طراحان سعی می کنند با قرار دادن ساپورتر ها در کنار مدل از تغییر شکل بیشتر آن جلوگیری کنند اما در پایان با جدا کردن ساپورتر، مدل به راحتی تغییر شکل می دهد و در حقیقت زمان و هزینه ای را که برای ساخت ساپورتر مصرف کرده است را از دست داده. در اینجا ما با تحلیل های المان محدود تغییر شکل سطوح خارجی مدل را در طول فرایند ساخت محاسبه می کنیم و در نهایت با انجام تحلیل حساسیت مدل اصلاح شده ای را ارایه می دهیم که می تواند بعد از ساخت دقت مورد نیاز طراح را فراهم کند.