سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزین پرنیان – گروه بهره برداری شبکه، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو تهران، ایران

چکیده:

این مقاله به ارزیابی و تحلیل فروپاشی شبکه سراسری ایران در ۸۰/۲/۳۰ می پردازد . بر اثر این فروپاشی قسمت عمده شبکه با خاموشی مواجه گردید . از آنجایی که خروج ناخواسته اجزاء سیستم قدرت همواره محتمل می باشد آنچه که اهمیت دارد، طرح و توسعه و برنامه ریزی پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از فروپاشی شبکه در این موارد می باشد . پس از فروپاشی شبکه کمیته مشترکی از معاونتهای بهره برداری و برنامه ریزی سازمان توانیر و پژوهشگاه نیرو، بررسی پیرامون وقوع و گسترش حادثه را آغاز نمودند که نتیجه آن انتشار مرجع [۱] باشد . در این گزارش به بررسی شروع و چگونگی گسترش اولیه حادثه ارایه نقاط ضعف شبکه پرداخته شده است . همچنین یک گزارش توسط شرکت مشانیر منتشر گردیده است ( مرجع ) [۲] که در آن سناریوهای محتمل برای شروع حادثه و پیشنهادهایی برای بهبود شبکه سراسری طرح گردیده است .
در تهیه این مقاله با رجوع به گزارشها، ارزیابیها و تحلیهای حوادث مشابه در کشورهای دیگر از جمله برزیل ۹) می (۲۰۰۰ ، ژاپن (۲۰۰۰) ، فرانسه (۲۰۰۰) ، سوئد ۳) و ۴ دسامبر [۳] (۱۹۹۹ ، روند و نکات مورد توجه استخراج گردیده تا منظر عمومی و تحلیل شفافی از فروپاشی شبکه سراسری ایران ارائه گردد . در این مقاله، با تجارب بر گرفته از تحلیل شرایط منجر به فروپاشی، اصلاح و بهبود عملکرد شبکه سراسری به نحوی مناسب تر پیشنهاد شده است . در بخش دوم مشخصه های عمومی شبکه سراسری در اب تدای سال ۸۰ معرفی گردیده است . در بخش سوم شرایط شبکه سراسری در ساعت ۱۲ روز ۸۰/۲/۳۰ قبل از وقوع فروپاشی ارائه شده است . توالی و چگونگی پیشرفت فروپاشی با استفاده از منطقه بندی فرضی، در بخش چهارم توصیف گردیده است . در بخش پنجم تحلیل فروپاشی در دو محور فرکانسی و ولتاژی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش ششم نقاط ضعف و پیشنهاد برای بهبود عملکرد شبکه سراسری در شرایط اضطراری ارایه شده است .