سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمد حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، دانشکده فنی و

چکیده:

در این مقاله یک روش غیر مخرب جهت تعیین فرکانس در سازه های هوایی با استفاده از روش ماتریس انتقال ارائه شده است . سازه مورد نظر به صورت یک تیر دو سر آزاد دارای ترک ، مدل شده است . وجود ترک باعث می شود که انعطاف پذیری محلی تغییر یافته و در رفتار دینامیکی سازه تغییراتی به وجود آید و در نتیجه تغییر در فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت . در این مقاله از رفتار غیر خطی ترک صرفه نظر شده و ترک به صورت باز مدل شده است . در ادامه، اثر تغییر موقعیت و عمق ترک روی فرکانس طبیعی برای چندین حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد . در پایان نتایج بدست آمده توسط این روش با نتایج سایر محققان (روشهای تجربی) مقایسه می شود، که نزدیکی نتایج ، نشان دهنده ی دقت بالای روش مورد استفاده می باشد .