سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی راغبی – دانشگاه فردوسی مشهد
انوشیروان فرشیدیان فر – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت ترک در یکی از مهمترین اجزای سازه‌های هوایی یعنی شفت ها، با استفاده از روش ماتریس انتقال ارائه شده است. این تحلیل فرکانسی در حالتی صورت گرفته که شفت ترک دار، فاقد سرعت دورانی می باشد. در این تحلیل از تئوری تیر تیموشنکو استفاده شده است. همچنین ترک به صورت باز مدل شده تا از رفتار غیر خطی آن صرفه نظر شود. نتایج حاصل از این روش برای دو شفت متفاوت، یکی شفت ساده و دیگری شفت دارای دو دیسک و پله مورد بررسی قرار گرفته و فرکانس حاصل از شفت ترک دار با شفت بدون ترک مقایسه گردیده است که تاثیر ترک را روی تحلیل ارتعاشی شفت تیموشنکو نشان می دهد. همچنین به کمک ترسیم شکل مد برای شفت دارای پله و دیسک در دو حالت ترک دار و بدون ترک به ازای فرکانس طبیعی اول، موقعیت ترک نیز تشخیص داده می شود. در پایان نتایج به دست آمده از روش ماتریس انتقال با نتایج تجربی برای شفتی دو سر مفصل و دارای لبه های آزاد مقایسه گردیده است که نشان دهنده دقت عالی روش ماتریس انتقال می باشد.