سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد زمانی – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
میرنظر علی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعات انجام شده توسط محققان نشان می دهد که بسیاری از پدیده ها و فرایندهای طبیعی مانند ناهمواری های سطح زمین، رخداد زمینلرزه ها، زمینلغزش و … از قانون نمایی (Power law) پیروی می کنند. مشاهده چنین قاعده کلی در توربیدیت ها نیز توسط تنی چند از محققان گزارش شده است. در این مقاله، معیارهای کمی و الگوهای فرکتالی در سازند امیران و عضو ۵ سازند میلا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده است از شاخص های کمی حاصل از نمودارهای آماری و تحلیل فرکتالی، برای شناخت بیشتر شرایط رسوبگذاری و اوضاع زمین شناسی حوضه های مربوطه استفاده شود. در ضمن احتمال ارتباط دینامیکی بین توربیدیت ها و رخداد زمینلرزه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.