سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس ابراهیمی – درجه دانشجوی دکترای هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
حسن حدادپور – دانشیار هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
کریم مظاهری – استاد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا

چکیده:

مرز ناپایداری دینامیکی سازه بالی و پاسخ آیروالاستیک آن در حرکت بال زدن مطالعه شده است. سازه‌ی بال با تیری یکسر لولا-آزاد که در محل لولا فنری پیچشی نیز قرار دارد الگوسازی شده است. حرکت بال زدن توسط گشتاوری نوسانی به عنوان نیروی خارجی تولید می‌شود. تیر مورد نظر دارای دو مود خمش و پیچش است و برای تحلیل دینامیک این سازه روش تحلیل مودال به کار رفته است. نیروهای آیرودینامیکی توسط الگوی آیرودینامیکی حالت محدود پیترز محاسبه شده‌اند. این الگوی دوبعدی بدون فرض حرکت خاصی به دست آمده و برای هر حرکت دلخواهی قابل استفاده است که در این جا با فرض روش نواری برای بال به کار می‌رود. پس از استخراج ماتریس‌های جرم، میرایی و سختی الگوی آیرودینامیکی پیترز، معادلات به دست آمده با معادلات سازه‌ای ترکیب شده و در حوزه‌ی زمان حل شده است. در نهایت پایداری و سرعت فلاتر بال با فرض تیر یکس لولا-آزاد با روش‌های U-g و P-K محاسبه و پاسخ آیروالاستیک آن هنگام حرکت بال زدن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر سختی فنر پیچشی در محل اتصال لولا در تعیین مرزهای ناپایداری آیروالاستیک بررسی و نشان داده شده است پایداری آیروالاستیک بال بال زدن نسبت به بال یکسر گیردار بیشتر است. نتایج به دست آمده در حالت خاص با نتایج سایر مراجع نیز مقایسه شده است.