سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ساتکین – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

این مقاله ضمن معرفی و تعریف کلیه فن آوری های تولید پراکنده نیرو و کاربردهای آن، به چشم انداز آت ی آن در ایران و جهان پرداخته و علاوه بر ارائه دلایل و ضرورت های رویکرد کشور، به بررسی بازار جهانی آن می پردازد .
برای ارزیابی اقتصادی فن آوری های مورد نظر، شاخص های اساسی دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری فن آوری ها در نرخ تنزیل متناسب با شرایط فعلی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است . در این بررسی سرمایه گذاری در نصب فن آوری موتور های رفت و برگشتی از اولویت اول برخوردار بوده و نصب توربین های آبی کوچک و نیروگاه های بادی کوچک در اولویت های بعدی قرار دارند . فن آوری های فتوولتائیک و پیل سوختی PEMFC و میکروتوربین با این ترکیب سرمایه گذاری و هزینه ها و منافع در این مرحله دارای توجیه اقتصادی نبوده لیکن استفاده از تجهیزات فوق برای متنوع کردن سیستم عرضه انرژی کشور و رهایی از سوخت های فسیلی که دارای سطح بالاتری از آلایندگی های زیست محیطی هستند همچنان دارای توجیه می باشند . با منظورنمودن تولید و فروش همزمان برق و حرارت (CHP) و هم چنین عدم آلایندگی زیست محیطی شاخصهای اساسی ارزیابی فنی و اقتصادی یعنی دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی در حد مطلوبی قرار گرفته حتی میکروتوربین ها طی دوره قابل قبولی اصل سرم ایه را باز می گردانند . نتایج این محاسبات در بخش نتایج همین مقاله ارائه شده است