سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد عامری – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق ایران
حمیدرضا شهبازیان – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق ایران
هادی حسین زاده – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق ایران
مرتضی نبی زاده – واحد تخصصی تولید همزمان برق و حرارت (CHP) دانشگاه صنعت آب و برق ایران

چکیده:

قدرت تولیدی توربین های گاز، متاثر از دمای محیط می باشد و به طور تقریب با افزایش یک درجه سانتیگراد در دمای ورودی، توان خروجی، ۰/۷ درصد کاهش می یابد . یکی از روش های متداول خنک کاری هوای ورودی،روش سرمایش تبخیری است که مناسب با شرایط آب و هوایی گرم و خشک بوده و در ایران نیز، با توجه به استقرار تعداد قابل توجهی از نیروگاههای گازی در این مناطق، می توان از آن برای بهبود عملکرد توربین گازی بهره گرفت . در این مقاله روش های مختلف خنک کردن هوای ورودی به توربین های گاز برای شرایط آب و هوایی نیروگاه فارس معرفی شده و در
نهایت از بین طرح های مختلف برای نصب سیستم سرمایش هوای ورودی به توربین های گاز سیکل ترکیبی نیروگاه فارس، طرح مناسب، سیستم کولر تبخیری مدیا با توجه به ارزیابی فنی و اقتصادی انتخاب گردیده است . کولر تبخیری مدیا توسط پیمانکار خارجی طراحی، ساخته و در نیروگاه مذکور نصب شده است . تست های کارایی انجام شده در سایت، افزایش توان میانگین حدود ۱۱ MW معادل با ۱۴/۵ درصد را برای واحدهای گازی و ۲/۶) ۲/۱ MW درصد ) برای واحد بخار سیکل ترکیبی پس از به مدار آمدن سیستم سرمایش مدیا را در فصل تابستان ۱۳۸۳ نشان می دهد .