سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی دادار – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
تورج صمیمی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:
سال ها در صنایع مختلف به منظور تولید، مواد اولیه مورد نیاز از منابع طبیعی استفاده می شد، تا این که پس از به اتمامرسیدن عمر مفید محصولات مختلف، نیاز بشر به تغییر در ساختار صنایع و … کره زمین ناگهان با انبوهی از زباله های مختلفمواجه شد. این جا بود که به دلیل اثرات سو زیست محیطی زباله های تولیدی محققین را بر آن شدند تا به فکر رهایی از اینمشکل باشند. این گونه بود که بحث بازیافت پیش آمد، که در این زمینه صنعت ساخت و ساز با تولید انبوهی از نخاله و زبالههای ساختمانی مستثنی از این امر نبود. امروزه به دلایل زیست محیطی، بازیافت مواد زاید و استفاده مجدد آنها مورد توجهبسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. بازیابی نخاله های ساختمانی می تواند نیاز به انرژی، منابع طبیعی، منابع استخراجمواد و زمین لازم برای دفن بهداشتی و ایمن را کاهش دهد. از آنجا که درتلقی جدید از کارهای ساخت و ساز، کل چرخهحیات هر ساختمان مفروضی مشتمل بر طراحی، برپاداری، بهره برداری و برچیدن به گونه ای سازگار با محیط زیست /اهدافتوسعه پایدار مورد توجه می باشد، لذا مقوله بازیافت ضایعات ساخت وساز در کارهای پژوهشی طی سالهای اخیر ، جایگاهیویژه یافته است. با توجه به اهمیت موضوع در مقاله حاضر ضمن بررسی مقاومت بتن تولیدی با استفاده از ضایعات ساختمانینتایج مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفت.