سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد صادق کرمی زاده – کارشناسی ارشد برق قدرت ، پتروشیمی بندر امام خمینی ، بندر ماهشهر ، ایران
محسن رضایی – کارشناسی ارشد برق قدرت، پتروشیمی فراورش، بندر ماهشهر ، ایران

چکیده:
ترانسفورماتورها از تجهیزات بسیار پراهمیت و حیاتی صنعت و شبکه های انتقال و توزیع محسوب می شوند، صحت عملکرد آنها تاثیر قابل توجهی در تولید مستمرصنایع و قابلیت اطمینان سیستم های قدرت خواهد داشت. امروزه به طور پیوسته خسارت های زیادی ناشی از بروز خطا در ترانسفور ماتور های روغنی درشبکه های قدرت اتفاق می افتد که این امر منجربه افزایش هزینه های بهربرداری،قطعات،افزایش بار و پیری ترانسفورماتورها می شود. هرساله عملکرد ترانسفورماتورها به دلیل های مختلف ازجمله خطاهای طراحی و کارخانه، عایقی، آلودگی روغن و رطوبت دچار اختلال می شود. آگاهی ازعلت عیب گامی موثر برای کاهش ویا از بین بردن وقفه های تولید می باشد. این مقاله با یک بررسی آماری مشکلات ترانسفورماتورهای قدرت را در طول ۵ سال گذشته دسته بندی و عواملی را که موجب بروزعیب در آنها می شود را بر اساس هزینه های تحمیل شده به سیستم ها تشریح می نماید. در پایان یک استراتژی جهت مدیریت چرخه عمر و بهبود بهره وری فنی و اقتصادی ترانسفورماتور های قدرت ارائه می گردد.