سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی هراتیان –
نادر آخوندی –

چکیده:

در مقاله حاضر طرح کاربرد سیستم خورشیدی برای تامین آبگرم مصرفی اداری- دولتی و تاز ه احداق در منطقه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی شرایط اقلیمی منطقه، تاسیسات موجود و میزان آبگرم مصرفی مورد نیاز ساختمان، ظرفیت سیستم آبگرمکن خورشیدی مناسب تعیین شده است. همچنین با در نظر گرفتن هزینه ها، طول عمر سیستم ابگرمکن پارامترهای اقتصادی مرتبط وضعیت اجرای طرح برای ساختمان مذکور از دیدگاههای متفاوت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در آخر با تحلیل نتایج، راهکارهای ترویج استفاده از سیستم های خورشیدی برای تامین آبگرم مصرفی ساختمانها پیشنهاد گردیده است. امید است مسئولین محترم دولت و سازمانهای ذیربط با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق و پتانسیل های فنی و اجرایی موجود در منطقه اصفهان با نگاهی واقع بینانه به آینده و اتخاذ سیاست گذاری های مناسب زمینه های کاربرد هر چه بیشتر انرژی خورشیدی را در منطقه راهم نمایند.