سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه ایلام
عزیز حسین نژاد – کارشناس ارشد عمران گرایش سازه، دانشگاه گیلان ، دانشکده فنی

چکیده:

امروزه برای دستیابی به یک سازه مقاوم و اقتصادی در مناطق زلزله خیز سعی می گردد تا ترکیب مطلوبی از خواص مقاومت، سختی، شکل پذیری و قابلیت تحمل تغییرشکلهای بزرگ را در سازه فراهم نمود. در سالهای اخیر استفاده از بادبند فلزی در سازه های بتن آرمه جهت مقاوم سازی ساختمانهای ضعیف موجود و همچنین در طراحی لرزه ای ساختمانی جدید به عنوان یک عنصر مقاوم برشی در برابر زلزله مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جهت محاسبه قابلیت اعتماد سیستم از روش تحلیل قابلیت اعتماد تراز ۲ استفاده شده است. بدین منظور پارامترهای مقاومت مشخصه بتن ،تنش تسلیم آرماتورهای فولادی ، عمق موثر آرماتورهای فولادی ، بار زنده و بار مرده به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده اند . در نهایت تاثیر این متغیر های تصادفی و همچنین تعداد طبقات قاب و وجود بادبند های میراگر بر میزان قابلیت اعتماد قابها مورد بررسی قرار گرفته است . سازه ها به وسیله نرم افزار اجزای محدود مدل شده و تحلیل به صورت احتمالاتی انجام می گیرد.