سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد رزاقی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
عزیز حسین نژاد – کارشناس ارشد سازه
سیدعلی حسینی – کارشناسارشد سازه

چکیده:

قابهای مختلط RCSسیستمی متشکل از ستون های بتنی و تیر های فولادی می باشد که در آنها استفاده بهینه از خواص فشاری بتن و مقاومت خمشی فولاد سبب شده تا سازه وزن کمتری نسبت به سازه های بتن آرمه داشته و در عین حال در مقایسه با قابهای خمشی فولادی و قابهای خمشی بتنی با دهانه های باز رفتار بهتری از خود نشان دهد . در این تحقیق میزان قابلیت اعتماد یک قاب RCS (قاب با تیر فولادی و ستون بتنی ) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پارامترهای،،، بارگذاری ، طول دهانه و عمق مؤثر به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده اند . محاسبه قابلیت اعتماد سازه به روش تحلیل قابلیت اعتماد تراز۲ انجام می گیرد . سازه ها به وسیله نرم افزار اجزای محدود مدل شده و تحلیل به صورت احتمالاتی انجام می گیرد . در نهایت میزان تأثیر برخی متغیرهای تصادفی منظور شده روی قابلیت اعتماد سازه ها بررسی می گردد .