سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن مقدم – پروفسور، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مجید برادران شرکا – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر بازشو بر رفتار دیوارهای برشی کوتاه (squat) پرداخته میشود. اکثر آزمایشات نشان داده اند که دیوارهای برشی کوتاه رفتاری غالبا برشی دارند. پارامترهای مختلفی از قبیل نسبت بعدی دیوار، المانهای مرزی، نوع بارگذاری، مقدار و توزیع نسبی آرماتورهای افقی و عمودی جان دیوار و وجود تیر فوقانی و تحتانی بر روی رفتار دیوارهای کوتاه تاثیر دارند. پارامتر دیگری که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ولی تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار دیوار دارد، وجود بازشوهای منظم در دیوار می باشد، با افزایش ابعاد بازشو، دیوار بصورت قابی با تعدادی تیر وستون در می آید و با توزیع مناسب بازشو می توان رفتار برشی غالب دیوار به حالت خمشی غالب در قاب تغییر داد. با تعیین ابعاد مناسب بازشو و بالطبع تغییر فتار به قاب، شکل پذیری دیوار افزایش قابل توجهی می یابد ولی ایجاد سوراخ در هر حالتی باعث کاهش مقاومت و سختی می شود. در این مقاله تلاش می گردد با استفاده از روش آنالیز المان محدود، تاثیر بازشو بر روی رفتار دیوار وبررسی تغییر حالت دیوار به قاب مورد بررسی قرار گیرد.