سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ثقفی فر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمد مزنگی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباس ملکی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن عبادیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل ماده لیزری Yb:Er:Glass از دیدگاه معادلات آهنگ پرداخته می شود. در تحلیل اول از توزیع یکنواخت میدان مشدد استفاده می شود و معادلات آهنگ با روش رانگ – کوتای مرتبه چهار حل می شود. در تحلیل دیگری که با استفاده از نرم افزار GLAD صورت می گیرد تغییرات فضایی میدان مشدد به حساب آورده می شود و روشی برای تحلیل معادلات آهنگ مواد لیزری هم آلائیده ارائه می گردد، در هر دو تحلیل وابستگی زمانی توان خروجی لیزر و وارونی جمعیت بهنجار شده یونهای Yb و Er بدست آورده می شود. انرژی لیزر در هر دو تحلیل محاسبه شده و با هم مقایسه می شود.