سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش حبیبی آزاد – مدیر مطالعات راهبردی و صنعت و فناوری اطلاعات شرکت سیمان فارس و خوزستان

چکیده:

تجزیه و تحلیل براساس الگوی افسا که سرکلمه ای از تحلیل اقتصادی، صنعت و فن آوری، سیاسی و اجتماعی فرهنگی است از مهمترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل محیط رقابتی پیش از تدوین استراتژی های سازمان است، یک تحلیل مناسب افسا تحلیلی است که پس از مطالعه آن بتوان تهدیدها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف سازمان را از آن استخراج نمود اما در کشورما، بدلیلی که در متن مقاله مورد تشریح قرار خواهد گرفت، برنامه های استراتژیک معمولا بدون تجزیه و تحلیل مناسب محیط رقابت انجام می شود. آنچه در ادامه می آید نمونه یک تحلیل افسا در صنعت سیمان کشور است، صنعت سیمان بدلیل رشد سریع طی سال های گذشته و توجه خاص دولت بر عوامل رقابتی خصوصا در عوامل اقتصادی محیط مناسبی را برای تجزیه و تحلیل فراهم آورده است. صنعت سیمان منطقه پس از جهش قیمت نفت مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفت و طرح های توسعه بسیاری برای این صنعت برنامه ریزی گردید به نحوی که ظرفیت تولید سیمان از ۴۵٫۹ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ به ۸۵٫۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ خواهد رسید، اما به نظر می رسد مطالعات محیط رقابتی که براثر این توسعه حاصل خواهد شد به اندازه کافی صورت نگرفته است.